Trang chủ tham mưu kém
Chuyện khó tin: Tự nhiên xã có trụ sở mới 58 tỉ đồng nhờ… tham mưu kém

Chuyện khó tin: Tự nhiên xã có trụ sở mới 58 tỉ đồng nhờ… tham mưu kém

Chuyện thật như bịa xảy ra tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. “Trụ sở mới” vốn là hệ quả của một công trình sai lầm dẫn tới lãng...

Tin mới