Trang chủ tham nhũng trong quân đội
Bộ trưởng Quốc phòng: Có 80.000 chiến sĩ đang làm kinh tế

Bộ trưởng Quốc phòng: Có 80.000 chiến sĩ đang làm kinh tế

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định quân đội làm kinh tế là củng cố tiềm lực quốc phòng, nâng cao vị thế quốc gia. Sáng 12/7, tại buổi kiểm tra, làm...

Tin mới