Trang chủ tháng lương thứ 13
Thưởng Tết 2016: Những điều người lao động nên biết

Thưởng Tết 2016: Những điều người lao động nên biết

Việc trả tiền thưởng tết âm lịch không phải là quy định bắt buộc DN phải thực hiện mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên làm. Theo Điều...

Tin mới