Trang chủ Thanh lý cây cao su
Cao su Dầu Tiếng: Nghi án trục lợi bất chính từ việc thanh lý cây cao su

Cao su Dầu Tiếng: Nghi án trục lợi bất chính từ việc thanh lý cây cao su

Hằng năm, có hàng chục ngàn hecta cao su thuộc sở hữu nhà nước được thanh lý để tái canh hoặc bàn giao đất để làm khu công nghiệp.  Những...

Tin mới