Trang chủ Thanh tra Bộ Xây dựng
Đề nghị điều tra hình sự sai phạm tại dự án nhà Đại Thanh, Hà Nội

Đề nghị điều tra hình sự sai phạm tại dự án nhà Đại Thanh, Hà Nội

Với những hành vi vi phạm tại Dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển hồ sơ đến Cơ...

Tin mới