Trang chủ Tháp truyền hình Hà Nội
Tặng Chủ tịch Chung một điểm 10

Tặng Chủ tịch Chung một điểm 10

Một cái tháp “cao nhất thế giới” không làm VTV cao thêm, trong khi – rất rõ ràng – một câu hỏi đặt thẳng vào tính khả thi của dự án – trong tương quan ảnh hưởng...

Tin mới