Trang chủ thất thoát tài sản Nhà nước
Dương Chí Dũng hết tài sản thu hồi: Voi lọt lỗ kim?

Dương Chí Dũng hết tài sản thu hồi: Voi lọt lỗ kim?

Thu hồi tài sản tham nhũng được ít một phần do xuất hiện tình trạng tẩu tán tài sản và quản lý không nghiêm tài sản của những người liên quan. Quyết định...

Tin mới