Trang chủ thẻ tien dụng
Sát tết khát tiền: Tín dụng đen tăng lãi suất 300%

Sát tết khát tiền: Tín dụng đen tăng lãi suất 300%

Ngày thường, lãi suất khoảng 2.000-2.500 đồng/1triệu đồng/ngày. Thời điểm cuối năm, số người cần vốn nhiều thì lãi suất lên 5.000-7.000đồng/1 triệu đồng/ngày. Ra...

Tin mới