Trang chủ Thiên Long
CEO Tập đoàn Thiên Long xin nghỉ việc sau khi bán sạch lượng cổ phiếu trên trăm tỷ

CEO Tập đoàn Thiên Long xin nghỉ việc sau khi bán sạch lượng cổ phiếu trên trăm tỷ

Ông Võ Văn Thành Nghĩa vừa bán đi gần hết lượng cổ phiếu TLG đang nắm giữ, thu về trên 130 tỷ đồng trước khi xin nghỉ việc. CTCP...

Tin mới