Trang chủ thiếu nhi
Bí thư Thăng: Các cháu vỗ tay ngoại giao với thầy thôi…

Bí thư Thăng: Các cháu vỗ tay ngoại giao với thầy thôi…

– Các cháu vỗ tay là ngoại giao với thầy chứ chắc chưa hài lòng. Nếu không có lộ trình cụ thể, sang năm các cháu lại phản ánh chuyện sách giáo khoa...

Tin mới