Trang chủ thu chi ngân sách
Nhiều sai phạm trong thu chi ngân sách của TP Thanh Hóa

Nhiều sai phạm trong thu chi ngân sách của TP Thanh Hóa

Dùng ngân sách địa phương chi sai mục đích, sai quy định; một số công trình xây dựng chưa xuất hóa đơn GTGT, dư thừa kinh phí nhưng chưa được trả lại…...

Tin mới