Trang chủ thu hồi thẻ nhà báo
Cách chức nhà báo gửi “văn bản” đòi gặp ông Đoàn Ngọc Hải

Cách chức nhà báo gửi “văn bản” đòi gặp ông Đoàn Ngọc Hải

Phó trưởng đại diện VP phía Nam báo Đời sống&Pháp luật Trần Thanh Thắng bị cách chức, đề nghị thu hồi thẻ nhà báo. >> Vụ Nhà báo gửi...

Tin mới