Trang chủ Thu sai 3000 tỉ
Tính sai thuế xăng dầu 3.000 tỷ, ai chịu trách nhiệm cho sai sót?

Tính sai thuế xăng dầu 3.000 tỷ, ai chịu trách nhiệm cho sai sót?

Liên bộ Công Thương – Tài chính tính sai thuế nhập khẩu xăng dầu lên tới 3.000 tỷ khiến người tiêu dùng chịu thiệt nhưng tuyệt nhiên không có...

Tin mới