Trang chủ Thứ trưởng Bộ Thông tin
Đẩy mạnh phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam

Đẩy mạnh phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam

Khai phá tiềm năng CNTT và công bố kết quả khảo sát mức độ sẵn sàng phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam là nội dung của Hội thảo quốc...

Tin mới