Trang chủ Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Mỗi thùng dầu giảm 1 USD, ngân sách “hụt” gần 2.000 tỷ đồng

Mỗi thùng dầu giảm 1 USD, ngân sách “hụt” gần 2.000 tỷ đồng

“Tùy vào sản lượng, nhưng tính chung mỗi thùng dầu giảm 1 USD ngân sách trung ương “hụt” từ 1.500 đến 2.000 tỷ đồng” – Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh...

Tin mới