Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ ngành có liên quan cần khẩn trương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường một cách nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật đối với Dự án nhà máy giấy Lee & Man.  

Ngày 5/7, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định đã ký công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dựa trên báo cáo của UBND tỉnh Hậu Giang, kiến nghị của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam về Dự án nhà máy giấy Lee & Man.

thu tuong yeu cau kiem tra nha may giay buc tu song hau

Dự án nhà máy giấy Lee & Man. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì cùng UBND tỉnh Hậu Giang khẩn trương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường một cách nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật đối với Dự án nhà máy giấy Lee & Man.

Bộ TN&MT cùng UBND tỉnh Hậu Giang phải đảm bảo ngăn chặn, chủ động phòng tránh có hiệu quả việc ô nhiễm môi trường có thể xảy ra do hoạt động của nhà máy giấy và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ, chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ TN&MT, UBND tỉnh Hậu Giang xem xét, xử lý kiến nghị của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam về Dự án nhà máy giấy Lee & Man nêu trên, có văn bản trả lời cho Hiệp Hội.

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat