Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hối thúc ngành ngân hàng, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu quyết liệt, hiệu quả theo lộ trình và nâng cao chất lượng tín dụng…

Yêu cầu này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngành ngân hàng Việt Nam, diễn ra sáng 26/4 tại Hà Nội.

Biểu dương những thành tích của ngành ngân hàng suốt 65 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngành ngân hàng luôn đóng vai trò là hệ thống huyết mạch cung cấp tín dụng cho nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành ngân hàng tích cực chủ động, xử lý quyết liệt nợ xấu

“Ngành ngân hàng tiếp tục đi tiên phong, không ngừng nỗ lực sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần kiểm soát lạm phát, điều hành linh hoạt lãi suất và tỉ giá, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý; đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu, từng bước thiết lập trật tự kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm an toàn hệ thống; tạo nền tảng phát triển bền vững thời gian tới”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Người đứng đầu Chính phủ nêu 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà ngành ngân hàng cần tập trung thực hiện:

Trước tiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành ngân hàng, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực và hiệu quả chỉ đạo điều hành. Điều hành linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách khác, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

“Ngành ngân hàng phải bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, ổn định thị trường ngoại tệ, giảm dần tiến tới chấm dứt tình trạng đô la hoá, tăng dự trữ ngoại hối”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cũng hối thúc ngành ngân hàng, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu quyết liệt, hiệu quả theo lộ trình và nâng cao chất lượng tín dụng.

“Ngân hàng Nhà nước cần chủ động thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền những quyết sách phù hợp về tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, giải phóng nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm an toàn hệ thống”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí, bảo đảm lãi suất cho vay phù hợp, tập trung vốn tín dụng cho những lĩnh vực ưu tiên.

“Ngân hàng cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức đối thoại thường xuyên, thực chất với các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, khách hàng để cùng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Đáp lại lời của Thủ tướng, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng khẳng định, thời gian tới ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thống đốc NHNN cũng nêu một số công việc cụ thể trong thời gian tới. Trước mắt, trong giai đoạn 2016 – 2020, NHNN sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chặt chẽ nhằm ổn định giá trị đồng tiền; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động tiền tệ, ngân hàng, bảo đảm đồng bộ với hệ thống phát luật nói chung, phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế.

Tiếp tục thực hiện toàn diện, sâu rộng hơn Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, Đề án xử lý nợ xấu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống; tăng cường và mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Thực hiện tốt vai trò đại diện và nâng cao vị thế của Việt Nam tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế; chủ động và tích cực tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế trong khu vực và trên thế giới.

Cũng tại buổi lễ, ngành ngân hàng đã vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 theo Quyết định 756/QĐ-CTN của Chủ tịch nước trao tặng vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

 

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat