Trang chủ thua lỗ nghìn tỷ
Ngoài Eximbank Trung Quốc, Đạm Ninh Bình thua lỗ nghìn tỷ còn là “con nợ” của những ngân hàng nào?

Ngoài Eximbank Trung Quốc, Đạm Ninh Bình thua lỗ nghìn tỷ còn là “con nợ” của những ngân hàng nào?

Nợ tính đến tháng 9/2016 của Đạm Ninh Bình đã lên đến hơn 10.384 tỷ đồng. Đạm Ninh Bình là “con nợ” của hàng loạt ngân...

Tin mới