Trang chủ Thuận Phong
60 triệu nông dân đang nghèo đi vì dùng phải phân bón giả

60 triệu nông dân đang nghèo đi vì dùng phải phân bón giả

Việc các doanh nghiệp sản xuất phân bón giả, kém chất lượng sở dĩ còn tồn tại được phải chăng là có sự bảo kê của các cơ quan quản lý nhà nước? Có...

Tin mới