Trang chủ thuế suất
Thuế suất của Việt Nam đang cao

Thuế suất của Việt Nam đang cao

Chi phí thuế, bảo hiểm xã hội gánh gần 40% lợi nhuận doanh nghiệp. Mặc dù ngành thuế đã có những cố gắng nâng cao năng lực cải thiện môi trường kinh doanh, tuy nhiên thuế...

Tin mới