Trang chủ thuế thu nhập doanh nghiệp
Làm được 10 đồng, thuế “ăn” 4 đồng

Làm được 10 đồng, thuế “ăn” 4 đồng

Đóng nhiều loại phí, thuế khiến doanh nghiệp khó khăn về vốn để mở rộng đầu tư – Ảnh: Thanh Tùng TT -Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tổng thuế mà doanh nghiệp phải...

Tin mới