Trang chủ thương mại điện tử
Quyết liệt quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Quyết liệt quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam ngày càng phát triển cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế. Những tính chất đặc thù của lĩnh vực này đã và đang đặt ra các thách thức không nhỏ cho công tác quản lý thuế. Nhiều...

Tin mới