Trang chủ Thượng tọa
Thượng tọa Thích Thanh Quyết ứng cử ĐBQH khóa 14 tại Quảng Ninh

Thượng tọa Thích Thanh Quyết ứng cử ĐBQH khóa 14 tại Quảng Ninh

  Thượng tọa Thích Thanh Quyết. Theo danh sách 870 ứng cử viên ĐBQH khóa 14 mới được công bố, cùng với nhiều nhà sư khác, Thượng tọa Thích Thanh Quyết...

Tin mới