Trang chủ Thượng tướng Lê Chiêm
“Nếu quân đội không làm kinh tế ở vùng khó khăn thì chẳng ai làm!”

“Nếu quân đội không làm kinh tế ở vùng khó khăn thì chẳng ai làm!”

“Khu vực biên giới rất cần quân đội, quân đội cũng rất cần dân ra sinh sống để góp phần gìn giữ biên cương. Những đơn vị quân đội...

Tin mới