Trang chủ Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – Từ Lễ hội mùa xuân suy ngẫm về nhân tài quân sự quốc gia

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – Từ Lễ hội mùa xuân suy ngẫm về nhân tài quân sự quốc gia

Ba năm nay (2014-2015-2016) khi tới Ngày Thơ Việt Nam, tôi được gặp Thượng tướng – Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu cũng tới dự. Cũng...

Tin mới