Trang chủ tiến độ
Thi công ì ạch, nhiều dự án giao thông tại Hà Nội lại bị thúc tiến độ

Thi công ì ạch, nhiều dự án giao thông tại Hà Nội lại bị thúc tiến độ

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa yêu cầu giám đốc các sở, giám đốc các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư tăng cường kiểm...

Tin mới