Trang chủ Tiến sĩ kinh tế Dương Quang Thành
Chân dung tiến sĩ kinh tế Dương Quang Thành, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Chân dung tiến sĩ kinh tế Dương Quang Thành, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tiến sĩ kinh tế Dương Quang Thành được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thành Viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ tháng 3/2015...

Tin mới