Trang chủ tình hình biển đông
Loạt hoạt động lộ ý đồ quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông

Loạt hoạt động lộ ý đồ quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông

Trung Quốc trong hai tháng gần đây tiến hành một loạt động thái cho thấy ý đồ quân sự hóa và hiện thực hóa yêu sách chủ quyền tại Biển Đông. Trung...

Tin mới