Trang chủ TNR Holdings
TNR Holdings của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đang âm thầm chuyển nhượng dự án?

TNR Holdings của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đang âm thầm chuyển nhượng dự án?

Các tài sản và dự án của TNR Holdings bao gồm 6 tòa nhà lớn đang hoạt động và 9 dự án chưa triển khai tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. TNR Holdings...

Tin mới