Trang chủ tổng bí thư
Tiếng trống dân oan Quảng Văn Đình, tiếng trống Tổng Bí thư ở Ba Đình

Tiếng trống dân oan Quảng Văn Đình, tiếng trống Tổng Bí thư ở Ba Đình

Ngày xưa, Dân đánh trống, Quan giải quyết, đó là phép nước, đó là đạo trị quốc. Bộ phim “Hà Nội trong mắt ai” của...

Tin mới