Trang chủ Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam
Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận đẩy PVC lỗ hàng ngàn tỉ đồng

Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận đẩy PVC lỗ hàng ngàn tỉ đồng

Năm 2013 PVC thua lỗ 2.228,5 tỉ đồng, trong đó riêng công ty mẹ lỗ 1.927 tỉ đồng. Lũy kế cuối năm 2013, công ty mẹ – PVC lỗ hơn 3.262 tỉ đồng. Ông...

Tin mới