Trang chủ Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam
Quan lộ vợ chồng Chủ tịch Dầu khí ‘dắt tay nhau’ về làm công chức Bộ Công thương

Quan lộ vợ chồng Chủ tịch Dầu khí ‘dắt tay nhau’ về làm công chức Bộ Công thương

Trước khi ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chính thức được điều chuyển...

Tin mới