Trang chủ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV
Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam nợ vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng, loạt công ty con thua lỗ

Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam nợ vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng, loạt công ty con thua lỗ

Báo cáo kết quả thanh tra Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm 2015 vừa được tiết lộ. Theo đó, Đoàn...

Tin mới