Trang chủ Tổng công ty Điện lực TKV
Điện lực TKV “bỗng dưng” từ lãi chuyển sang lỗ gần nghìn tỷ

Điện lực TKV “bỗng dưng” từ lãi chuyển sang lỗ gần nghìn tỷ

Tổng công ty Điện lực TKV (Điện lực TKV) được thành lập năm 2009, 100% vốn nhà nước, là công ty con thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam...

Tin mới