Trang chủ Tổng giám đốc Bắc Hà lừa đảo
Lừa bán đất tại Dự án Nam An Khánh, cựu Tổng giám đốc Bắc Hà lĩnh án 15 năm

Lừa bán đất tại Dự án Nam An Khánh, cựu Tổng giám đốc Bắc Hà lĩnh án 15 năm

Hợp đồng với chủ đầu tư Sudico tại Dự án Nam An Khánh đã thanh lý, nhưng Nam dùng bản phô tô để quảng bá, rêu rao nhằm chiếm đoạt 11,6...

Tin mới