Trang chủ TP Hà Nội
Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: ‘Báo cáo thế nào là việc của tao’ ?

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: ‘Báo cáo thế nào là việc của tao’ ?

Khi chúng tôi gọi vào số máy di động của ông Thăng, người nhận là ông Thăng nói: “Cái việc của tao nói là việc của tao chứ không phải...

Tin mới