Trang chủ Trầm Khải Hòa
Ông Trầm Bê không còn tham gia điều hành Sacombank

Ông Trầm Bê không còn tham gia điều hành Sacombank

Việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành đối với ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank nằm trong lộ trình và các giải pháp thực hiện phương án...

Tin mới