Trang chủ trảm tướng
Trảm quân – Trảm tướng

Trảm quân – Trảm tướng

Ông Nguyễn Viết Hiệp – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) là “viên tướng” nhỏ cuối cùng bị trảm...

Tin mới