Trang chủ Trần Đơn
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Tân Sơn Nhất tắc không phải vì sân golf

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Tân Sơn Nhất tắc không phải vì sân golf

“Đất đó Bộ Quốc phòng được Thủ tướng cho phép làm sân golf để cho sạch sẽ chứ nó vẫn thuộc đất dự trữ của quốc gia, quốc phòng, của nhà...

Tin mới