Trang chủ Trần Quốc Thước
“Chúng ta phải nói cho con cháu biết bản chất thật của quân xâm lược”

“Chúng ta phải nói cho con cháu biết bản chất thật của quân xâm lược”

“Còn nhắc tới chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, thì phải nhắc tới chiến thắng Biên giới 1979. Sự thật lịch sử ấy không thể bị lãng...

Tin mới