Trang chủ trụ sở Bộ Ngoại giao
Vì sao trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng của Bộ Ngoại giao chậm tiến độ?

Vì sao trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng của Bộ Ngoại giao chậm tiến độ?

Tại dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc xác định quy mô dự án và khả năng đáp ứng nguồn vốn đầu tư theo...

Tin mới