Trang chủ Trung Quốc xuyên tạc
Hướng dẫn viên người Hoa xuyên tạc: “Cố đô Huế thuộc Trung Quốc”

Hướng dẫn viên người Hoa xuyên tạc: “Cố đô Huế thuộc Trung Quốc”

Một hướng dẫn viên trẻ đang thuyết minh trên xe thì bị người TQ giật mic, bảo “Biển Đông là biển Nam TQ”. Một người Hoa khác giới...

Tin mới