Trang chủ Trung tướng Võ Văn Liêm
Quyền lực tướng quân đội về hưu và số phận viên CSGT chấp pháp nghiêm minh

Quyền lực tướng quân đội về hưu và số phận viên CSGT chấp pháp nghiêm minh

Dường như với một số tướng tá quân đội về hưu từng nắm giữ quyền lực một thời gian dài, quyền lực là tấm khiên bảo vệ ông trở...

Tin mới