Trang chủ trưởng bạn đối ngoại trung ương
Trước thềm ĐH Đảng XII: Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc

Trước thềm ĐH Đảng XII: Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc

“Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc” vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại trong 5 năm tới. Dự...

Tin mới