Trang chủ trưởng ban tổ chức thành ủy
Cảnh cáo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy mượn bằng

Cảnh cáo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy mượn bằng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Thành Nhân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh. Quyết định nêu rõ: Ủy...

Tin mới