Trang chủ Trương Quang Nghĩa
Chi phí cho 1km đường 12 triệu USD/km: Bộ trưởng GTVT nói “Đường cao tốc Việt Nam rẻ hơn nhiều nước”

Chi phí cho 1km đường 12 triệu USD/km: Bộ trưởng GTVT nói “Đường cao tốc Việt Nam rẻ hơn nhiều nước”

Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa dẫn chứng một vài con số cho thấy suất đầu tư cao tốc của Việt Nam thấp hơn...

Tin mới