Trang chủ Trương Thị Bích Thanh
Thông tin độc về “tướng” mới Lê Hồng Xanh của Sabeco

Thông tin độc về “tướng” mới Lê Hồng Xanh của Sabeco

Ông Lê Hồng Xanh đảm nhận cương vị Tổng giám đốc điều hành Sabeco, dù đã được đồn đoán từ trước song vẫn gây bất ngờ lớn. Tổng công ty Bia...

Tin mới