Trang chủ tướng quân đội dọa CSGT
Sự hống hách của vị Tướng quân đội và vận mệnh đất nước

Sự hống hách của vị Tướng quân đội và vận mệnh đất nước

Tại sao một vị tướng đã về hưu lại có thể hống hách tới mức đe dọa “Tao không xuống, …cỡ giám đốc tụi bây tao còn cách chức được nữa…”, tại...

Tin mới