Trang chủ tỷ giá
Diễn biến tỷ giá 2016 dưới góc nhìn của Vụ trưởng Chính sách tiền tệ

Diễn biến tỷ giá 2016 dưới góc nhìn của Vụ trưởng Chính sách tiền tệ

“Tỷ giá 2016 sẽ không biến động quá lớn để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo định hướng của Chính phủ....

Tin mới