Trang chủ Tỷ phú Donald Trump
Tỷ phú Donald Trump: Tài sản tăng vọt nhưng vẫn nợ đầm đìa

Tỷ phú Donald Trump: Tài sản tăng vọt nhưng vẫn nợ đầm đìa

Từ khi tham gia tranh cử, tỷ phú Donald Trump luôn khẳng định tài sản của mình ít nhất là 10 tỷ USD, như bằng chứng thành công của một doanh nhân… Tuy nhiên, trong 1 năm tranh cử tổng thống, Donald Trump vướng nợ nhiều hơn và đã bán...

Tin mới